Előterjesztések

DátumElőterjesztés tárgyaMegnyitás
2017.06.26A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja beszámolója a szociális ellátásokról1. napirendi Tiszasülyi beszámoló 2016
2017.06.26Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról2. napirend gyejó beszámoló
2017.06.26Tiszasülyi Vackor óvoda és konyha 2017/2017 beszámoló3. napirend óvoda beszámoló
2017.06.26Tájékoztató a település lakosságának szociális helyzetéről4.napirend szoc helyzet beszámoló
2017.06.26Kérelem sport táborhoz5_1 napirend
2017.06.26Támogatási kérelem táborozáshoz5_2 napirend
2017.06.26Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatására
6. napirend előterjesztés RÖT 1
2017.06.26Agyaggödör horgasztókénti üzemeltetésről7. napirend
2017.06.26SZMSZ módosításáról8.napirend szmsz mód
2017.06.26Tájékoztató két ülés közti tevékenységről10. napirend két ülés közti
2017.06.26Szolnok Hivatásos Tűzoltóság 2016 évi beszámoló11. napirend Szolnoki HTP Éves Beszámoló Jelentés 2016
2017.06.27Önkormányzat 2017, évi Közbeszerzési Terv módosítás1. napirendi pont
2017.06.27Egészségügyi alapszolgáltatás fejlesztése -nyilvánosság2. napirendi pont
2017.06.27Egészségügyi alapszolgáltatás fejlesztése- projektmenedzser3. napirendi pont
2017.06.27Kötelező érvényű szándéknyilatkozat4. napirendi pont
2017.07.14.Kiviteli tervek elkészítésére1. napirendi pont
2017.07.31.Egészségügyi alapszolgáltatás fejlesztése Tiszasülyön projekthez kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek elkészítése1. napirendi pont
2017.07.31.Településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól2. napirendi pont
2017.08.10.Szociális szolgáltató1. napirendi pont
2017.08.10.Szociális szolgáltató2. napirendi pont
2017.08.10.Szociális tüzelő pályázat3. napirendi pont
2017.08.10.Szociális tüzelő rendelet4. napirendi pont
2017.08.10.Településképi Arculati kézikönyv5. napirendi pont
2017.09.11.Tűzoltóság beszámolójaTűzoltóság beszámolója
2017.09.11.TRV Zrt. beszámolója2. napirendi pont
2017.09.11.Általános Iskola beszámolója3. napirendi pont
2017.09.11.Településképi Arculati kézikönyv elkészítése4. napirendi pont
2017.09.11.Óvoda alapító okirat módosítása5. napirendi pont
2017.09.11.Óvodai csoportlétszám átlépéséről6. napirendi pont
2017.09.11.Intézmények és külső étkezők részére nyújtott szolg. ellenértékéről7. napirendi pont
2017.09.11.Bursa Hungaricához való csatlakozás8. napirendi pont
2017.09.11.Határozat módosítása9. napirendi pont
2017.09.11.Két ülés közti beszámoló10. napirendi pont
2017.09.11.Hulladék közszolgáltatás11. napirendi pont
2017.10.26.Szociális Szolgáltató Kp. energetikai fejlesztése1. napirendi pont
2017.11.16.Trv Zrt. beszámolója1.napirendi pont
2017.11..16.Általános Iskola beszámolója2. napirendi pont
2017.11..16.Szociális Bizottság beszámolója3. napirendi pont
2017.11..16.2018. évi belső ellenőrzési ütemtervbelső ellenőrzés
2017.11..16.HEP felülvizsgálatahelyi esélyegyenlőség
2017.11..16.RÖTRÖT
2017.11..16.Étkezők részére nyújtott szolgáltatások ellenértékérőltérítési díj előterjesztés
2017.11..16.Helyi népszavazásrólhelyi népszavazás
2017.11..16.Eszközbeszerzési feladatokegészségügyi
2017.11..16.Műszaki ellenőrzésre beérkezett ajánlatokszociális
2017.11..16.Közbeszerzési eljárás megindításaközbeszerzés
2017.11..16.Két ülés közti beszámolókét ülés
2017.12.13.tűz- és katasztrófavédelmi tájékoztató1. napirendi pont
2017.12.13.Településképi Arculati Kézkönyv2-3. napirendi pont
2017.12.13.Településképének védelméről szóló rendelet2-3. napirendi pont
2017.12.13.települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet4. napirendi pont
2017.12.13.Illetménykiegészítéséről rendelet5. napirendi pont
2017.12.13.Építményadó rendelet6. napirendi pont
2017.12.13.2017. évi költségvetés módosítása7.napirendi pont
2017.12.13.Kiviteli szerződés megkötése8.napirendi pont
2017.12.13.Képviselő-testület 2018. évi munkaprogramja9. napirendi pont
2017.12.13.Két ülés közti beszámoló10. napirendi pont
2017.12.13.Társulás képviseletéről11. napirendi pont
2017.12.13.Eszközök térítésmentes vagyonátadásáról12. napirendi pont
2017.12.13.Eszközök térítésmentes vagyonátadásáról13. napirendi pont
2017.12.19.Eszközök térítésmentes vagyonátadásáról1. napirendi pont (12.19.)
2018.01.24.Ingatlanrész vásárlása1. np
2018.01.24.Határozat módosítása2. np
2018.02.14.Közös Hivatal költségvetése1. napirendi pont
2018.02.14.Adósságot keletkeztető ügyleteikből eredő fizetési kötelezettség2. napirendi pont
2018.02.14.Önkormányzat 2018. évi költségvetése3. napirendi pont
2018.02.14.Közszolgálati tisztviselők illetményalapja4. napirendi pont
2018.02.14.Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása5. napirendi pont
2018.02.14.Általános iskolások támogatása5_1 napirendi pont
2018.02.14.Adóügyi hatóság beszámolója6. napirendi pont
2018.02.14.Idősek klubja beszámolója7. napirendi pont
2018.02.14.Tiszasülyért Egyesület beszámolója8. napirendi pont
2018.02.14.2018. évi közbeszerzési terv9.napirendi pont
2018.02.14.Közbeszerzési szabályzat10. napirendi pont
2018.02.14.Közös Hivatal SZMSZ11. napirendi pont
2018.02.14.Önkormányzat SZMSZ12. napirendi pont
2018.02.14.Együttműködési megállapodás13. napirendi pont
2018.02.14.SZSZB tagjainak megválasztása14. napirendi pont
2018.02.14.Közkifolyók15. napirendi pont
2018.02.14.Eszközök, helyiségek bérleti díja16.napirendi pont
2018.02.14.Két ülés közti beszámoló17. napirendi pont
2018.02.14.Egyebek18. napirendi pont
2018.04.18.Kommunális adó rendelet1. napirendi pont
2018.04.18.Építményadó rendelet2. napirendi pont
2018.04.18.Helyi iparűzési adó rendelet3. napirendi pont
2018.04.18.Óvoda felvételi körzethatárainak felülvizsgálata4. napirendi pont
2018.04.18.Szőke-Tisza Vadásztársaság kérelme5. napirendi pont
2018.04.18.Szociális ellátások után fizetendő díj 2018.6. napirendi pont
2018.04.18.SZKTT Társulási Tanács megállapodásának módosítása7. napirendi pont
2018.05.24.Közbiztonság beszámoló1. napirendi pont
2018.05.24.Polgárőrség beszámoló2. napirendi pont
2018.05.24.Katasztrófavédelem beszámoló3. napirendi pont
2018.05.24.SZKTT Szociális Szolg. beszámoló4. napirendi pont
2018.05.24.Óvoda beszámoló5. napirendi pont
2018.05.24.Művelődési ház beszámoló6. napirendi pont
2018.05.24.Egészségügyi helyzetről beszámoló7. napirendi pont
2018.05.24.Szociális helyzetről beszámoló8. napirendi pont
2018.05.24.2017. évi költségvetés módosítása9. napirendi pont
2018.05.24.2017. évi zárszámadás10. napirendi pont
2018.05.24.Belső ellenőrzésről beszámoló11. napirendi pont
2018.05.24.Szennyvíztisztító társulás módosítása12. napirendi pont
2018.05.24.RÖÍT13. napirendi pont
2018.05.24.Két ülés közti beszámoló15. napirendi pont
2018.06.13.Bérleti-üzemeltetési szerződés1. napirendi pont
2018.06.13.Törvényességi felhívás2. napirendi pont
2018.06.13.Sporttábor támogatása3. napirendi pont
2018.06.13.Nyári táborok támogatása4. napirendi pont
2018.07.20.Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulás megszüntetése1. napirendi pont
2018.07.20.Szociális Szolgáltató központ energetikai fejlesztése projekthez kapcsolódó képzésre beérkezett ajánlatok3. napirendi pont
2018.07.20.Közbeszerzési szabályzat módosítása4. napirendi pont
2018.08.14.Óvodavezető kérelme1. napirendi pont
2018.08.14.Együttműködési megállapodás2. napirendi pont
2018.08.14.Pályázat benyújtása3. napirendi pont
2018.08.14.2018. évi szociális célú tüzelőanyag igénylésének feltételei (rendelet)4. napirendi pont
2018.08.14.Pályázat benyújtása5. napirendi pont
2018.08.14.Központi orvosi ügyelet6. napirendi pont
2018.08.14.TRV Zrt. GTF7. napirendi pont
2018.08.14.SZMSZ8. napirendi pont
2018.08.29.TRV Zrt. gördülő fejlesztési terv1.napirendi pont
2018.08.29.TRV Zrt. gördülő fejlesztési terv2. napirendi pont
2018.08.29.Szennyvíztisztító társulás megszüntetése3. napirendi pont
2018.09.05.Közbeszerzési Szabályzat módosítása1. napirendi pont
2018.09.20.Bursa Hungarica pályázat1. napirendi pont
2018.09.20.Rendkívüli önkormányzati támogatás2. napirendi pont
2018.10.30.Hunyadfalvai Regionális Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás 2018. évi beszámolója1. napirendi pont
2018.10.30.Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása2. napirendi pont
2018.10.30.Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása megszüntetése3. napirendi pont
2018.12.12.Katasztrófavédelmi helyzetről1. napiredi pont
2018.12.12.HEP2. napirendi pont
2018.12.12.SZKTT3-4. napirendi pont
2018.12.12.Munkaterv5. napirendi pont
2018.12.12.Két ülés közti6. napirendi pont
2019.01.21.pályázat1. napirendi pont
2019.01.21.ATM2. napirendi pont
2019.01.21.együttműködés3. napirendi pont
2019.02.18.Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése 1. napirendi pont
2019.02.18.Civil szervezetek pénzügyi támogatása2. napirendi pont
2019.02.18.Adósságot keletkeztető ügyletek3. napirendi pont
2019.02.18.Önkormányzat 2019. évi költségvetése4. napirendi pont
2019.02.18.Adóigazgatási munkáról tájékoztató5. napirendi pont
2019.02.18.Idősek Klubja 2018. évi beszámolója6. napirendi pont
2019.02.18.Egyesület 2018. évi beszámolója7. napirendi pont
2019.02.18.2019. évi kb. terv8. napirendi pont
2019.02.18.Szociális ellátások után fizetendő térítési díj9. napirendi pont
2019.02.18.Polgármester szabadsága10. napirendi pont
2019.02.18.Két ülés közti11. napirendi pont
2019.02.25.pályázat benyújtása1. napirend
2019.04.03.1. napirendi pont1. napirendi pont
2019.04.03.2. napirendi pont2. napirendi pont
2019.04.03.3. napirendi pont3. napirendi pont
2019.04.03.4. napirendi pont4. napirendi pont
2019.04.03.5. napirendi pont5. napirendi pont
2019.04.03.6. napirendi pont6. napirendi pont
2019.04.03.7. napirendi pont7. napirendi pont
2019.04.03.8. napirendi pont8. napirendi pont
2019.04.03.9. napirendi pont9. napirendi pont
2019.04.03.10. napirendi pont10. napirendi pont
2019.04.03.11. napirendi pont11. napirendi pont
2019.05.22.2. napirendi pont2. napirendi pont
2019.05.22.3.napirendi pont3. napirendi pont
2019.05.22.4. napirendi pont4. napirendi pont
2019.05.22.5. napirendi pont5. napirendi pont
2019.05.22.7. napirendi pont7. napirendi pont
2019.05.22.8. napirendi pont8. napirendi pont
2019.05.22.9. napirendi pont9. napirendi pont
2019.05.22.10. napirendi pont10. napirendi pont
2019.06.11.1. napirendi pont1. napirend pont
2019.06.25.2. napirendi pont2. napirendi pont
2019.07.19.2. napirendi pont2. napirendi pont
2019.07.29.2. napirendi pont2. napirendi
2019.07.29.3-4. napirendi pont3-4. napirendi pont
2019.07.29.5. napirendi pont5. napirendi pont
2019.07.29.6. napirendi pont6. napirendi pont
2020.01.17.1. napirendi pont1. napirendi pont
2020.01.17.2. napirendi pont2. napirendi pont
2020.01.22.1. napirendi pont1. napirendi pont
2020.01.29.1. napirendi pont1. napirendi pont
2020.01.29.2. napirendi pont2. napirendi pont
2020.02.05.1. napirendi pont1. napirendi pont-1
2020.02.05.2. napirendi pont2. napirendi pont
2020.02.10.1. napirendi pont1. napirendi pont KT
2020.02.10.2. napirendi pont2. napirendi pont KT
2020.02.10.3. napirendi pont3. napirendi pont KT
2020.02.10.4. napirendi pont4. napirendi pont önkormányzat költségvetése
2020.02.10.5. napirendi pont5. napirendi pont KT
2020.02.10.6. napirendi pont6. napirendi pont KT
2020.02.10.7. napirendi pont7. napirendi pont KT
2020.02.10.8. napirendi pont8. napirendi pont KT
2020.02.10.9. napirendi pont9.napirendi pont KT
2020.02.10.10. napirendi pont10. napirendi pont KT
2020.02.10.11. napirendi pont11. napirendi pont KT
2020.06.24.1. napirendi pont1.napirendi pont
2020.06.24.2. napirendi pont2. napirendi pont
2020.06.24.3. napirendi pont3. napirendi pont
2020.06.24.4. napirendi pont4. napirendi pont
2020.06.24.5. napirendi pont5. napirendi pont
2020.06.24.6. napirendi pont6. napirendi pont
2020.06.24.7. napirendi pont7.napirendi pont
2020.06.24.8. napirendi pont8.napirendi pont
2020.06.24.9. napirendi pont9.napirendi pont
2020.07.03.1. napirendi pont1. napirendi pont
2020.07.03.2. napirendi pont2. napirendi pont
2020.07.03.3. napirendi pont3. napirendi pont
2020.07.15.1. napirendi pont1. napirendi pont
2020.07.15.2. napirendi pont2. napirendi pont
2020.07.15.3. napirendi pont3. napirendi pont
2020.07.15.4. napirendi pont4. napirendi pont
2020.07.15.5. napirendi pont5. napirendi pont
2020.07.15.6. napirendi pont6. napirendi pont
2020.07.15.7. napirendi pont7. napirendi pont
2020.07.15.8. napirendi pont8. napirendi pont
2020.09.30.1. napirendi pont1., napirendi pont
2020.09.30.2. napirendi pont2. napirendi pont
2020.09.30.3. napirendi pont3. napirendi pont
2020.09.30.4. napirendi pont4. napirendi pont
2020.09.30.5. napirendi pont5. napirendi pont
2020.09.30.6. napirendi pont6. napirendi pont
2020.09.30.7.napirendi pont7., napirendi pont
2020.09.30.8. napirendi pont8. napirendi pont
2021.06.18.1. napirendi pont1. napirendi pont
2021.06.18.2. napirendi pont2. napirendi pont
2021.06.18.3. napirendi pont3. napirendi pont
2021.06.18.4. napirendi pont4. napirendi pont
2021.06.18.5. napirendi pont5. napirendi pont
2021.07.28.1. napirendi pont1. napirendi pont
2021.07.28.2. napirendi pont2. napirend pont
2021.07.28.3. napirendi pont3. napirendi pont
2021.07.28.4. napirendi pont4. napirendi pont
2021.07.28.5.1. napirendi pont5_1. napirendi pont
2021.07.28.5.2. napirendi pont5_2. napirendi pont
2021.09.06.1. napirendi pont1. napirendi pont
2021.09.06.1.1 napirendi pont1_1. napirendi pont
2021.09.06.2. napirendi pont2_1. napirendi pont
2021.09.27.1. napirendi pont1. napirendi pont
2021.09.27.2. napirendi pont2. napirendi pont
2021.09.27.3. napirendi pont3. napirendi pont
2021.09.27.4. napirendi pont4. napirendi pont
2021.09.27.5. napirendi pont5. napirendi pont
2021.09.27.7. napirendi pont7. napirendi pont
2021.09.27.8.a. napirendi pont8 a. napirendi pont
2021.09.27.8.b. napirendi pont8 b. napirendi pont
2021.09.27.9. napirendi pont9. napirendi pont
2021.10.22.1. napirendi pont1. napirendi pont
2021.10.22.2. napirendi pont2.napirendi pont
2021.10.22.3. napirendi pont3.napirendi pont
2021.11.24.1. napirendi pont1. napirendi pont
2021.11.24.2. napirendi pont2. napirendi pont
2021.11.24.3. napirendi pont3. napirendi pont
2021.11.24.4. napirendi pont4. napirendi pont
2021.11.24.5. napirendi pont5. napirendi pont
2021.11.24.6. napirendi pont6. napirendi pont
2021.11.24.7. napirendi pont7. napirendi pont
2021.11.24.8. napirendi pont8. napirendi pont
2021.12.10.1. napirendi pont1. np
2021.12.10.2. napirendi pont2. np
2021.12.10.3. napirendi pont3. np
2021.12.10.4. napirendi pont4. np
2021.12.10.5. napirendi pont5. np
2021.12.10.6. napirendi pont6. np
2022.12.14.1. napirendi pont1. napirendi pont
2022.12.14.2. napirendi pont2. napirendi pont
2022.12.14.3. napirendi pont3. napirendi pont
2022.12.14.4. napirendi pont4. napirendi pont
2022.12.14.5. napirendi pont5. napirendi pont
2022.12.14.7. napirendi pont7. napirendi pont
2022.12.14.9. napirendi pont9. napirendi pont
2023.01.25.2. napirendi pont2.napirendi pont
2023.01.25.3. napirendi pont3. napirendi pont
2023.01.25.4. napirendi pont4.napirendi pont
2023.01.25.5. napirendi pont5. napirendi pont
2023.01.25.6. napirendi pont6. napirendi pont
2023.01.25.7. napirendi pont7. napirendi pont
2023.01.25.8. napirendi pont8. napirendi pont
2023.01.25.9. napirendi pont9. napirendi pont
2023.01.25.10. napirendi pont10. napirendi pont
2023.01.25.11. napirendi pont11. napirendi pont
2023.02.09.1. napirendi pont1. napirendi pont 02.09.
2023.02.13.1. napirendi pont1. napirendi pont
2023.02.13.2. napirendi pont2. napirendi pont
2023.02.13.3. napirendi pont3. napirendi pont
2023.02.13.4. napirendi pont4. napirendi pont
2023.02.13.5. napirendi pont5. napirendi pont
2023.02.13.6. napirendi pont6. napirendi pont
2023.02.13.7. napirendi pont7. napirendi pont
2023.02.17.1. napirendi pont1. napirendi pont
2023.03.13.1. napirendi pont1. napirendi pont
2023.03.13.2. napirendi pont2. napirendi pont
2023.03.13.3. napirendi pont3. napirendi pont
2023.03.13.4. napirendi pont4. napirendi pont
2023.03.13.5. napirendi pont5. napirendi pont
2023.03.13.6. napirendi pont6. napirendi pont
2023.03.13.7. napirendi pont7. napirendi pont
2023.03.13.8. napirendi pont8. napirendi pont
2023.03.13.9. napirendi pont9. napirendi pont
2023.03.13.10. napirendi pont10. napirendi pont
2023.03.13.11. napirendi pont11. napirendi pont
2023.03.13.12. napirendi pont12. napirendi pont

Comments are closed.