Előterjesztések

DátumElőterjesztés tárgyaMegnyitás
2017.06.26A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja beszámolója a szociális ellátásokról1. napirendi Tiszasülyi beszámoló 2016
2017.06.26Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról2. napirend gyejó beszámoló
2017.06.26Tiszasülyi Vackor óvoda és konyha 2017/2017 beszámoló3. napirend óvoda beszámoló
2017.06.26Tájékoztató a település lakosságának szociális helyzetéről4.napirend szoc helyzet beszámoló
2017.06.26Kérelem sport táborhoz5_1 napirend
2017.06.26Támogatási kérelem táborozáshoz5_2 napirend
2017.06.26Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatására
6. napirend előterjesztés RÖT 1
2017.06.26Agyaggödör horgasztókénti üzemeltetésről7. napirend
2017.06.26SZMSZ módosításáról8.napirend szmsz mód
2017.06.26Tájékoztató két ülés közti tevékenységről10. napirend két ülés közti
2017.06.26Szolnok Hivatásos Tűzoltóság 2016 évi beszámoló11. napirend Szolnoki HTP Éves Beszámoló Jelentés 2016
2017.06.27Önkormányzat 2017, évi Közbeszerzési Terv módosítás1. napirendi pont
2017.06.27Egészségügyi alapszolgáltatás fejlesztése -nyilvánosság2. napirendi pont
2017.06.27Egészségügyi alapszolgáltatás fejlesztése- projektmenedzser3. napirendi pont
2017.06.27Kötelező érvényű szándéknyilatkozat4. napirendi pont
2017.07.14.Kiviteli tervek elkészítésére1. napirendi pont
2017.07.31.Egészségügyi alapszolgáltatás fejlesztése Tiszasülyön projekthez kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek elkészítése1. napirendi pont
2017.07.31.Településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól2. napirendi pont
2017.08.10.Szociális szolgáltató1. napirendi pont
2017.08.10.Szociális szolgáltató2. napirendi pont
2017.08.10.Szociális tüzelő pályázat3. napirendi pont
2017.08.10.Szociális tüzelő rendelet4. napirendi pont
2017.08.10.Településképi Arculati kézikönyv5. napirendi pont
2017.09.11.Tűzoltóság beszámolójaTűzoltóság beszámolója
2017.09.11.TRV Zrt. beszámolója2. napirendi pont
2017.09.11.Általános Iskola beszámolója3. napirendi pont
2017.09.11.Településképi Arculati kézikönyv elkészítése4. napirendi pont
2017.09.11.Óvoda alapító okirat módosítása5. napirendi pont
2017.09.11.Óvodai csoportlétszám átlépéséről6. napirendi pont
2017.09.11.Intézmények és külső étkezők részére nyújtott szolg. ellenértékéről7. napirendi pont
2017.09.11.Bursa Hungaricához való csatlakozás8. napirendi pont
2017.09.11.Határozat módosítása9. napirendi pont
2017.09.11.Két ülés közti beszámoló10. napirendi pont
2017.09.11.Hulladék közszolgáltatás11. napirendi pont
2017.10.26.Szociális Szolgáltató Kp. energetikai fejlesztése1. napirendi pont
2017.11.16.Trv Zrt. beszámolója1.napirendi pont
2017.11..16.Általános Iskola beszámolója2. napirendi pont
2017.11..16.Szociális Bizottság beszámolója3. napirendi pont
2017.11..16.2018. évi belső ellenőrzési ütemtervbelső ellenőrzés
2017.11..16.HEP felülvizsgálatahelyi esélyegyenlőség
2017.11..16.RÖTRÖT
2017.11..16.Étkezők részére nyújtott szolgáltatások ellenértékérőltérítési díj előterjesztés
2017.11..16.Helyi népszavazásrólhelyi népszavazás
2017.11..16.Eszközbeszerzési feladatokegészségügyi
2017.11..16.Műszaki ellenőrzésre beérkezett ajánlatokszociális
2017.11..16.Közbeszerzési eljárás megindításaközbeszerzés
2017.11..16.Két ülés közti beszámolókét ülés
2017.12.13.tűz- és katasztrófavédelmi tájékoztató1. napirendi pont
2017.12.13.Településképi Arculati Kézkönyv2-3. napirendi pont
2017.12.13.Településképének védelméről szóló rendelet2-3. napirendi pont
2017.12.13.települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet4. napirendi pont
2017.12.13.Illetménykiegészítéséről rendelet5. napirendi pont
2017.12.13.Építményadó rendelet6. napirendi pont
2017.12.13.2017. évi költségvetés módosítása7.napirendi pont
2017.12.13.Kiviteli szerződés megkötése8.napirendi pont
2017.12.13.Képviselő-testület 2018. évi munkaprogramja9. napirendi pont
2017.12.13.Két ülés közti beszámoló10. napirendi pont
2017.12.13.Társulás képviseletéről11. napirendi pont
2017.12.13.Eszközök térítésmentes vagyonátadásáról12. napirendi pont
2017.12.13.Eszközök térítésmentes vagyonátadásáról13. napirendi pont
2017.12.19.Eszközök térítésmentes vagyonátadásáról1. napirendi pont (12.19.)

Comments are closed.