Településkép Arculat

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 4. § (1) és (2) bekezdése értelmében:
„(1) A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) készül.
(2) A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott –
településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.”

Jelen dokumentáció Készítőinek feladata tehát – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei alapján – a település teljes közigazgatási területére kidolgozott Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése.

A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének célja, hogy felderítse, felmérje a település művi és természeti sajátosságait, értékeit, javaslatot tegyen a védelemre méltó értékek rögzítésére, megóvására, továbbá alapul szolgáljon az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító egyik sajátos jogintézményét; a településképi követelményeket megfogalmazó településképi rendelet megalkotásához.

Önkormányzat rendelete

Közérthető összefoglaló

Tiszasüly arculati_kézikönyv

Településképi rendelet módosítás-2021.

hirdetmény

rendelet-tervezet

 

Comments are closed.