Szerződések nettó 5 millió Ft felett

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében

 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződés megnevezéseTípusa Tárgya Értéke (nettó Ft) Időtartama Szerződő fél neve

VW T5 kombi: adásvételi

víz csatorna támogatás

Tiszasüly Községi Önkormányzata fenntartásában lévő konyha felújítás: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-konyha

Tiszasüly Község Önkormányzat fenntartásában lévő Óvoda felújítás: vállalkozási szerződés

Önkormányzati feladatellását szolgáló fejlesztés: belterületi utak szerződés

Comments are closed.