Közzétételi lista

Tiszasülyi Vackor Óvoda és Konyha

Közzétételi lista

1.Tájékoztató a felvételi lehetőségekről

Az óvodai felvételi időszak minden év áprilisában  van, amikor az új  gyermekek zömének beíratása zajlik. A felvételi időszakot meghirdetjük, közhíreljük.

A felvételhez szükséges  a  gyermek lakcímkártyája, TAJ száma.

Az óvodába egyébként a felvétel folyamatos, év közben is lehet jelentkezni, illetve másik óvodából átjelentkezni. A kiscsoportba a 3 évet betöltött gyermekek érkeznek, ha az ő felvételi igényüket maradéktalanul teljesítettük, és még van szabad férőhely, felveszünk fiatalabb gyermekeket is, 2,5 éves kortól, amennyiben a gyermek alkalmas az óvodai életmódra/szobatisztaság/.

 2.A beíratkozásra meghatározott időszak

A gyermek annak az évnek a szeptemberétől, amelyben betölti a 3.életévét, köteles óvodába járni. Ez alól egészségügyi, egyéb indokkal a jegyző adhat felmentést.

A beíratkozási  időszak április elején kezdődik, 3 napig tart, ezt közhírelés előzi meg, illetve plakátokon hirdetjük meg.

A fenntartó által jelenleg engedélyezett csoportok száma : két részben osztott csoport, 50 fő férőhellyel.

3.A térítési díj jogcíme és mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények

Az óvodai térítési díjat a Képviselőtestület határozata állapítja meg, amit évente felülvizsgálnak.

Kedvezményt kapnak a 3, vagy több gyermeket nevelő szülők, a kedvezmény  50%-os.

A gyermekvédelmi támogatásban részesülők, illetve azok a gyermekek, akiknek szülei nyilatkoznak arról, hogy a mindenkori , évente meghatározott egy főre eső jövedelemhatár alatt van jövedelmük, napi három alkalommal ingyenes étkezésben részesülnek.

Az igényléshez az Önkormányzat biztosít nyomtatványt, amit az óvodában kapnak meg a szülők.

4.A nyitva tartás rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett rendezvények, események

Az óvoda reggel 6-16.30-ig tart nyitva.

Jelentősebb események a tanév során :

Tanévnyitó Szülői értekezlet

Szüreti nap

Télapó, Karácsony

Március 15.

Húsvéti ünnepkör

Majális, Anyák napja, Gyermeknap

Tanévzáró ünnepély

Az óvodások részt vesznek az Önkormányzat rendezvényein:Idősek napja, Óvoda avatás, Télapó, Karácsonyi ünnepély.

5.Az óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége

Az óvoda óvodapedagógusai:

1.Tibádné Nagy Zsuzsanna   intézményvezető:

főiskolai végzettség/3 éves/művészeti szakvizsga, óvodavezetői szakvizsga, Ped.II.minősítés

2.Deákné Pászti Erzsébet óvónő:

2 éves főiskolai végzettség, közoktatásvezetői szakvizsga, Ped.II.minősítés

3.Tánczos-Tibád Gabriella óvónő, tanító végzettséggel,:

gyermektánc szakvizsga, Ped.I.minősítés

4.Bónáné Matók Edit óvónő:

2 éves főiskolai végzettség, Ped.I.minősítés

6.A dajkák száma és szakképesítése:

 1.Nemes-Szabó Józsefné dajka, érettségi

2.Juhász Attiláné dajka, dajkaképző végzettség

3.Kerekes Pálné dajka, érettségi

7.Az óvodai csoportok száma, és létszáma

 1.Kis-középső/Maci csoport/:     27 fő,év végére elért létszám, érkezés betöltött életkor szerint

2.Nagy-középső/Nyuszi csoport/:     25 fő

Az intézményi Közzétételi lista melléklete az óvoda:

-SZMSZ-e

-Házirendje

-Pedagógiai Programja

– Az esetleges nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje.

 

 

 

Comments are closed.