Aktuális információk

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

FELHÍVÁSA

Védekezzen időben a vízóra és a belső hálózat elfagyása ellen

 A hideg beköszöntével a vízmérők, a csövek és egyéb szerelvények elfagyása bosszúságot és előre nem várt jelentős költségeket okozhatnak felhasználóink számára. Mindezek azonban kellő odafigyeléssel megelőzhetőek!

Felhasználói teendők mérőelfagyás esetén

– Vízmérő-elfagyás észlelése esetén haladéktalanul értesítse a TRV Zrt. munkatársait az ingyenesen hívható műszaki hibabejelentő telefonszámon: +36 80/205-157!

Ellenőrizze, hogy a vízmérő előtti elzáró csap nyitva van-e. Amennyiben igen, próbálja elzárni, a további vízelfolyás megelőzése érdekében.

A Vízmérők rendszeres ellenőrzése és a vízórán belüli hálózat karbantartása, a hazai törvények alapján a Felhasználó feladata. A vízóra, illetve a belső rendszer elfagyása, hibái miatt fellépő vízóracsere és vízelfolyás költsége a Felhasználót terheli!

Hogyan védekezzen a vízi közművek elfagyása ellen?

1)         Legfontosabb teendő az elfagyás megelőzése érdekében lakott épületekben:

–           Pótolja az esetlegesen sérült vagy hiányzó vízóra akna fedőlapját

–           Szigetelje megfelelően az vízmérőakna oldalát, födémszerkezetét és a fedőlapját.

–           Gondoskodjon az akna környékének feltöltéséről, a levegőáramlás megakadályozásáról

–           Rendszeresen ellenőrizze – különösen fagyos időszakban- a vízóra és az akna állapotát

2)         Teljes körű víztelenítés nem lakott épületekben:

– A télen nem lakott épületek, üdülők vízvédelme érdekében zárja el a vízóra előtti elzáró szelepet is. A vízóra után lévő leürítő szelepet – ha van beépítve- fordítsa megfelelő állásba, hogy a rendszerből lefolyjon a benne lévő víz.

–           Zárja el a kerti csapok téli fagyelzáróját teljes ütközésig és nyissa ki a kerti csap csaptelepét. Ezzel a fagyelzáró ürítőjén a kerti csap függőleges ágából leürül a benne lévő víz. Ez a leürülés egy halkan hallható szivárgási zajjal jár, ami a kerti csaphoz hajolva könnyen hallható. A leürülés 1-2 percet vesz igénybe, ezután a szivárgási zaj meg kell, hogy szűnjön.

Kérjük, ezt ellenőrizze le, mert ellenkező esetben a fagycsap folyamatos ürítő állásban maradhat, ami további vízelfolyást eredményezhet.

 –          Víztelenítse az épületen belül található berendezéseket (engedje ki a vizet a bojlerből, WC tartályból, esetleges egyéb berendezésekből)

–           Télen rendszeresen, nagy fagyok esetén különösen, ellenőrizze a használaton kívüli ingatlanokat, ezzel megelőzve az ivóvíz elfolyását, valamint az épület és berendezések esetleges elfagyását

A vizes szakemberek tapasztalata, hogy a csőtörések száma a téli időszakban 10-15%-kal magasabb, mint nyáron. Ne feledje, a fagykár okozta káros vízelfolyás megelőzése a Felhasználó és a Szolgáltató közös érdeke!

Használja helyesen a települési közkifolyókat télen is

 A téli hidegben nemcsak a vízmérőkre, a csövekre és egyéb szerelvényekre érdemes odafigyelni, hanem a közkifolyók helyes téli használatára is.

 A közkifolyó szabályos és hosszú távú működése érdekében figyeljen arra, hogy a nyomókart minden esetben teljesen (ütközésig) nyomja le. Lehetőség szerint minden alkalommal nagyobb mennyiségű vizet vételezzen egyszerre.

Ha a közkifolyó elfagyott, tilos azt tűzzel, gázlánggal, egyéb módon kiolvasztani! Ez további károkat okozhat, nehezíthetve, késleltetve a javítását.

Amennyiben rendellenességet észlel a közkifolyó működésében és környékén, kérjük, jelezze mielőbb az alábbi elérhetőségeinken:

 – A TRV Zrt. éjjel-nappal hívható ingyenes központi műszaki hibabejelentőjén: +36 80/205-157

– személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban

– e-mailben az ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu. címen

– valamint a Call Centerünk +36 40/180-124-es telefonszámán.

Ne feledje, az ivóvíz élelmiszer! A települési közkifolyók rendeltetésszerű használata a téli időszakban is a szolgáltató és a felhasználó közös érdeke!   

 

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. október 1-től az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el a hulladékszállítási, gyűjtési feladatokat Tiszasüly község területén közszolgáltatási szerződés alapján.

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet alapján a hulladékszállítás a lakosságtól és a közületektől egyaránt heti egy alkalommal, PÉNTEKI napokon történik! Az első ürítési időpont: 2017. október 6. péntek.

A kommunális hulladékok elszállítása kizárólag merevfalú hulladékgyűjtő edényekkel (kuka) valósul meg.

Kérjük, hogy az edényeket jó látható és könnyen megközelíthető helyre helyezzék ki péntekenként reggel 07.00 óráig! Tájékoztatjuk Önöket, hogy kizárólag az edényzetben elhelyezett hulladékot szállítjuk el.

 A hulladékgyűjtő edények (kuka) kiosztását tisztelt ügyfeleink számára Tiszasüly Önkormányzata végzi.

 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatást igénybe venni!

Tájékoztató megtekintése: Tiszasüly értesítő 2017 09 27-1

EBZÁRLAT

Bursa Hungarica

felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat

Tiszasüly Községi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

EBH plakát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATASZTRÓFAVÉDELMI KÖZLEMÉNY

Emelkedik a szabadtéri tüzek száma

Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelkedett a szabadtéri tüzek száma. A veszélyt a száraz aljnövényzet és az avar jelenti, ami csapadékmentes időjárás esetén nagyon könnyen meggyulladhat. Sok helyen már a tavaszi kerti munkáknak is nekiláttak, elégetik a kerti zöldhulladékot.

Idén eddig 430 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, csak ezen a héten 42 ilyen tűzeset volt. Az esetek 99 százaléka emberi gondatlanságra vezethető vissza. Az időnként jelentős kárral járó tüzek megelőzhetőek, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival:

  • Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.
  • Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos. Budapest teljes közigazgatási területén tilos a zöldhulladék-égetés.
  • A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
  • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
  • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
  • Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha valaki a kertjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt nem engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a rendeletben meghatározott időben végzi, az 20 ezer forinttól 60 ezer forintig terjedő bírságra számíthat.

Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50 ezer forinttól fél millió forintig terjedő bírságra számíthat.

Ha az égetés során akkora tűz keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet a bírság.

 

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG
KÖZLEMÉNYE

Tájékoztatók letöltése:EBH_Altalanos                           Egyenlő Bánásmód Hatóság-plakát

– 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 06 80 203 939 www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha

neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Kormányos Nóra Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:06 20/251-5192, nora.kormanyos@gmail.com

Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. fszt. 39. tel: 06 56/514-947

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Comments are closed.