Aktuális információk

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. október 1-től az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el a hulladékszállítási, gyűjtési feladatokat Tiszasüly község területén közszolgáltatási szerződés alapján.

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet alapján a hulladékszállítás a lakosságtól és a közületektől egyaránt heti egy alkalommal, PÉNTEKI napokon történik! Az első ürítési időpont: 2017. október 6. péntek.

A kommunális hulladékok elszállítása kizárólag merevfalú hulladékgyűjtő edényekkel (kuka) valósul meg.

Kérjük, hogy az edényeket jó látható és könnyen megközelíthető helyre helyezzék ki péntekenként reggel 07.00 óráig! Tájékoztatjuk Önöket, hogy kizárólag az edényzetben elhelyezett hulladékot szállítjuk el.

 A hulladékgyűjtő edények (kuka) kiosztását tisztelt ügyfeleink számára Tiszasüly Önkormányzata végzi.

 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatást igénybe venni!

Tájékoztató megtekintése: Tiszasüly értesítő 2017 09 27-1

EBH plakát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATASZTRÓFAVÉDELMI KÖZLEMÉNY

Emelkedik a szabadtéri tüzek száma

Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelkedett a szabadtéri tüzek száma. A veszélyt a száraz aljnövényzet és az avar jelenti, ami csapadékmentes időjárás esetén nagyon könnyen meggyulladhat. Sok helyen már a tavaszi kerti munkáknak is nekiláttak, elégetik a kerti zöldhulladékot.

Idén eddig 430 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, csak ezen a héten 42 ilyen tűzeset volt. Az esetek 99 százaléka emberi gondatlanságra vezethető vissza. Az időnként jelentős kárral járó tüzek megelőzhetőek, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival:

  • Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.
  • Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos. Budapest teljes közigazgatási területén tilos a zöldhulladék-égetés.
  • A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
  • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
  • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
  • Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha valaki a kertjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt nem engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a rendeletben meghatározott időben végzi, az 20 ezer forinttól 60 ezer forintig terjedő bírságra számíthat.

Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50 ezer forinttól fél millió forintig terjedő bírságra számíthat.

Ha az égetés során akkora tűz keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet a bírság.

 

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG
KÖZLEMÉNYE

Tájékoztatók letöltése:EBH_Altalanos                           Egyenlő Bánásmód Hatóság-plakát

– 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 06 80 203 939 www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha

neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Kormányos Nóra Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:06 20/251-5192, nora.kormanyos@gmail.com

Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. fszt. 39. tel: 06 56/514-947

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Comments are closed.