Tiszasülyi Rendőrőrs

Tiszasülyi Rendőrőrs

5061 Tiszasüly, Kiséri út 21.

Tiszasüly körzeti megbízott: Módos Róbert rendőr/főtörzszászlós

Telefonszám: 06/30-633-9212

Comments are closed.