Tiszasülyi Vackor Óvoda és Konyha

Tiszasülyi Vackor Óvoda és Konyha

Az intézmény 2017.  óta működik a fenti néven, mivel az óvoda épületében lévő főzőkonyha ez évtől szervezetileg az óvodához lett csatolva.

Az óvoda dolgozói:

Óvónők:

Tibádné Nagy Zsuzsanna intézményvezető, óvodapedagógus,  szakvizsgázott pedagógus (ped. II. )

Deákné Pászti Erzsébet óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus (ped. II.)

Tibád Gabriella óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus (ped.I.)

Borics Anita óvodapedagógus (ped.I.)

Dajkák:

Mészáros Mária

Mészáros Katalin

A Konyha dolgozói:

Czifra Édua élelmezésvezető

Somogyi-Nagy Ilona szakács

Mészáros Katalin konyhalány

Katona Sándorné konyhalány

Az óvodabővítés után a férőhelyek száma 75-re nőtt.

Jelenleg két csoporttal dolgozunk, mindkét  csoport vegyes csoport, részben osztott, a középső csoportos korosztály van megosztva a két csoportban a nagyok, illetve a kicsik mellé. A csoportba sorolást életkor szerint végezzük.

A csoportszobák közül egy csoport átalakítása, felújítása, a hozzá tartozó kiszolgáló, egészségügyi helyiségek korszerűsítése megtörtént. Az óvodában új tornaterem épült, amit mindennapos mozgás során eredményesen használhatnak a gyerekek.

Az óvodaépület szigetelt, ablak-és ajtócserén esett át, a fűtés hatékonysága azóta nőtt.

A még nem korszerűsített csoportszobákra pályázat beadása várható.

Az óvodaudvar rendbe hozása az építési munkák után megtörtént, rendezett, gyermekbarát udvaron tudunk játszani. Megfelelő számú mozgásos játékszer áll a gyermekek rendelkezésére. A meglévő játékok közül a legkorszerűbb az új játszóvár.

Az óvodába járó nagy számú és a létszámhoz viszonyítottan nagy arányú HHH gyermek részére az Oktatási Hivatal részéről esélyegyenlőségi pályázat került kiírásra, amelyre óvodánkat alkalmasnak ítélték, két óvónő hamarosan megkezdi a pályázati követelmények teljesítését, egy 30 órás tanfolyam elvégzésével.

Az óvoda óvónői képzettek, egy óvónő főiskolai diplomával /3 éves/, és két szakvizsgával, másik két óvónő egy-egy szakvizsgával rendelkezik. A szakvizsgák vezetői, illetve gyermektánc témakörűek. Mindenki teljesítette továbbképzési kötelezettségét.

A dajkák érettségivel, illetve egy fő dajkaképző végzettséggel rendelkezik.

A gyerekek nevelését mindenki a legjobb tudása szerint végzi.

Helyi Óvodai Programunk a néphagyományok őrzésére épül, amelynek lényege a népi jeles napokról való színes megemlékezés, az őszi, téli, tavaszi hagyományos ünnepkör köré épülő színes programok szervezése.

A programokon szülőket, testvért, nagyszülőket, sőt iskolásokat is szívesen látunk, akik sok segítséget adnak ahhoz, hogy eredményesen és sok élmény segítségével teljen a gyerekek óvodai élete.

Az óvoda dokumentumainak egy része nyilvános, aki szeretné, azokba beletekinthet, elolvashatja. A SZMK a szükséges véleményeztetést elvégzi, a szülők felé azt ismerteti.

Az óvodában működik a belső tudásmegosztás, a képzéseken tanultakat minden óvónő közkinccsé teszi, hogy a többiek is profitálhassanak belőle.

A dajkák munkája pontos, szervezett, gördülékeny, mindenki tudja, mikor mit kell csinálnia, hol kell segítenie.

A konyhai dolgozók is tudásuk legjavát adják ahhoz, hogy megfelelő minőségű, egészséges, ízletes ételek kerüljenek a gyerekek elé. A főzés, a kiszolgálás gördülékeny, pontos. Az étlap átgondolt, változatos, a heti étlap kifüggesztésre kerül minden csoport folyosóján, hogy a szülők is tudják, mit fogyaszt gyermekük az óvodában. A gyerekek, ha kérik, kaphatnak repetát az ételekből.

Az intézmény a szükséges tanúsítványokkal rendelkezik.  Működése a törvényeknek, előírásoknak megfelel.

A szükséges javításokat, szerelési, festési munkákat az Önkormányzat felé jelezzük, és azokat rövid határidővel elvégzik.

Az óvoda eredményes, jó működéséhez minden feltétel adott.

 

 

Comments are closed.