Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Tiszasüly településen

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Tiszasüly településen
Kedvezményezett neve: Tiszasüly Községi Önkormányzat
A projekt címe: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszasüly településen
Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00020
A szerződött támogatás összege: 62.261.212 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Záró dátum: 2021.03.31.

A projekt keretein belül megújul a Tiszasüly, Kiséri út 38. HRSZ.: 405/1. szám alatt található egészségház. Az egészségház az Önkormányzat tulajdonában áll; az épületen belül jelenleg háziorvosi, fogorvosi, iskola-egészségügyi szolgálat és védőnői szolgálat üzemel. A létesítmény állapota leromlott, belső térszervezését tekintve korszerűtlen, energetikailag elavult. Az orvosi körzet eszközparkja régi, a jelenleg rendelkezésre álló eszközök az ellátó orvos saját tulajdonában vannak. A védőnői szolgálat által alkalmazott eszközök, műszerállomány a minimumfeltételeknek felel meg. Az iskola- egészségügyi szolgálat által használt eszközök szintén csak a minimum feltételeknek felelnek meg. Hiányoznak az alapvető, magasabb szintű ellátást biztosító, egyszerűbb diagnosztikai és kezelőeszközök – melyek a mindennapi munkához szükségesek.

Az épület egészségügyi alapellátást nyújtó részében eddig csak állagmegóvásra került sor, azonban azok a felújítások csak a legszükségesebbeket tartalmazták (pl.: tisztasági festés). Jelen beruházás során a meglévő épület átalakítása és bővítése, valamint eszközbeszerzés tervezett. A fejlesztések eredményeként a meglévő épületben kap helyet a továbbiakban egy háziorvosi rendelő, az iskola-egészségügyi szolgálat, egy fogorvosi rendelő, egy elkülönítő blokk, személyzeti öltöző, mosdó és pihenő helyiségek, valamint egy egészségfejlesztési feladatok és megelőző ellátások nyújtására alkalmas és nélkülözhetetlen, multifunkcionális helyiség. Az új épületszárnyban váró, 3 helyiség a védőnői szolgálat ellátására és az adminisztrációs tevékenység kiszolgálására, valamint felnőtt és gyermek illemhelyiségek kerülnek kialakításra. A meglévő egészségügyi szolgáltatások részére a hiányzó vagy leromlott állapotú eszközök beszerzése, cseréje történik meg, továbbá mobil informatikai eszközök, valamint a védőnő számára hiányzó, a méhnyak szűréshez szükséges eszközök beszerzése is megtörténik. A felújítandó, átalakítandó épületrészekben akadálymentesítés is megvalósul.

A tervezettek szerint megvalósul a településen lévő valamennyi egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltató és szolgáltatás fejlesztése úgy, mint a fogorvosi praxis, a vegyes háziorvosi praxis az iskola-egészségügyi szolgálat és a védőnői körzet infrastrukturális és eszközfejlesztése. A projekt eredményeként elérhetővé válnak a XXI. századi követelményeknek megfelelő egészségügyi alapellátások.

A pályázat megvalósítása révén lehetővé válik a meglévő egészségügyi ellátások infrastruktúrájának minőségi fejlesztése, lehetőség nyílik a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására és az egészségügyi szolgáltatók egy épületben való tartására. Ezáltal nőhet a lakosság egészségben eltöltött éveinek száma, megtörténhet a betegségek megelőzése, azok korai felismerése. Jelen beruházás a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javítását segíti elő.

Beszámoló Kommunikációs feladatok elvégzéséről

összefoglaló számlamelléklet_Tiszasüly_TOP-4.1.1

Comments are closed.