Rendezési terv módosítás

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom Tiszasüly Község lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy beruházói indíttatású településrendezési terv módosítás készül:

Tiszasüly külterületének északi részén, a Sajfoki szivattyúház mellett a 0564/2 hrsz-ú KÖTIVIZIG tulajdonú területen a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító számú, „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” című projekt beruházási elemeként árvízvédelmi célokat szolgáló hírközlőtorony elhelyezése érdekében a helyi építési szabályzat módosítására kerül sor.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján készül  a tervmódosítás.

A 143/2020. (IV. 22.) Kormányrendelet a vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, Tiszasüly Község lakosságát, a civil és társadalmi szervezetek, az egyházak, a vállalkozókat, őstermelőket., hogy az elkészült tervdokumentáció Tiszasüly község hivatalos weblapján a http://tiszasuly.hu/telepulesrendezesi-terv/ linken közzétételre kerül 2020. május 20 – június 5 között.

A honlapra feltöltött dokumentációval kapcsolatban várjuk javaslataik, észrevételeiket, véleményüket. Véleményeiket kérjük, hogy a titkarsag@tiszasuly.hu e-mail címre elküldeni szíveskedjenek, a véleményezés ideje alatt, 2020. június 05-ig.

Véleményeiket, észrevételeiket, javaslataikat ezúton is megköszönjük.

Tiszasüly, 2020. május 20.

Nagy Richárd  polgármester

 

Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Comments are closed.