Közzétételi lista

Tiszasülyi Vackor Óvoda és Konyha

Közzétételi lista

Az intézmény 2017.  óta működik a fenti néven, mivel az óvoda épületében lévő főzőkonyha ez évtől szervezetileg az óvodához lett csatolva.

Az óvodabővítés után a férőhelyek száma 75-re nőtt.

Jelenleg két csoporttal dolgozunk, mindkét  csoport vegyes csoport, részben osztott, a középső csoportos korosztály van megosztva a két csoportban a nagyok, illetve a kicsik mellé. A csoportba sorolást életkor szerint végezzük.

A csoportszobák közül egy csoport átalakítása, felújítása, a hozzá tartozó kiszolgáló, egészségügyi helyiségek korszerűsítése megtörtént. Az óvodában új tornaterem épült, amit mindennapos mozgás során eredményesen használhatnak a gyerekek.

Az óvodaépület szigetelt, ablak-és ajtócserén esett át, a fűtés hatékonysága azóta nőtt.

A még nem korszerűsített csoportszobákra pályázat beadása várható.

Az óvodaudvar rendbe hozása az építési munkák után megtörtént, rendezett, gyermekbarát udvaron tudunk játszani. Megfelelő számú mozgásos játékszer áll a gyermekek rendelkezésére. A meglévő játékok közül a legkorszerűbb az új játszóvár.

Az óvodába járó nagy számú és a létszámhoz viszonyítottan nagy arányú HHH gyermek részére az Oktatási Hivatal részéről esélyegyenlőségi pályázat került kiírásra, amelyre óvodánkat alkalmasnak ítélték, és 2020 májusáig abban tevőlegesen és eredményesen dolgozunk.

Az óvoda óvónői képzettek, egy óvónő főiskolai diplomával /3 éves/, és két szakvizsgával, másik két óvónő egy-egy szakvizsgával rendelkezik. A szakvizsgák vezetői, illetve gyermektánc témakörűek. Mindenki teljesítette továbbképzési kötelezettségét.

A dajkák érettségivel, illetve egy fő dajkaképző végzettséggel rendelkezik.

A gyerekek nevelését mindenki a legjobb tudása szerint végzi.

Helyi Óvodai Programunk a néphagyományok őrzésére épül, amelynek lényege a népi jeles napokról való színes megemlékezés, az őszi, téli, tavaszi hagyományos ünnepkör köré épülő színes programok szervezése.

A programokon szülőket, testvért, nagyszülőket, sőt iskolásokat is szívesen látunk, akik sok segítséget adnak ahhoz, hogy eredményesen és sok élmény segítségével teljen a gyerekek óvodai élete.

Az óvoda dokumentumainak egy része nyilvános, aki szeretné, azokba beletekinthet, elolvashatja. A SZMK a szükséges véleményeztetést elvégzi, a szülők felé azt ismerteti.

Az óvodában működik a belső tudásmegosztás, a képzéseken tanultakat minden óvónő közkinccsé teszi, hogy a többiek is profitálhassanak belőle.

A dajkák munkája pontos, szervezett, gördülékeny, mindenki tudja, mikor mit kell csinálnia, hol kell segítenie.

A konyhai dolgozók is tudásuk legjavát adják ahhoz, hogy megfelelő minőségű, egészséges, ízletes ételek kerüljenek a gyerekek elé. A főzés, a kiszolgálás gördülékeny, pontos. Az étlap átgondolt, változatos, a heti étlap kifüggesztésre kerül minden csoport folyosóján, hogy a szülők is tudják, mit fogyaszt gyermekük az óvodában. A gyerekek, ha kérik, kaphatnak repetát az ételekből.

Az intézmény a szükséges tanúsítványokkal rendelkezik.  Működése a törvényeknek, előírásoknak megfelel.

A szükséges javításokat, szerelési, festési munkákat az Önkormányzat felé jelezzük, és azokat rövid határidővel elvégzik.

Az óvoda eredményes, jó működéséhez minden feltétel adott.

1.Tájékoztató a felvételi lehetőségekről

Az óvodai felvételi időszak minden év áprilisában  van, amikor az új  gyermekek zömének beíratása zajlik. A felvételi időszakot meghirdetjük, közhíreljük.

A felvételhez szükséges  a  gyermek lakcímkártyája, TAJ száma.

Az óvodába egyébként a felvétel folyamatos, év közben is lehet jelentkezni, illetve másik óvodából átjelentkezni. A kiscsoportba a 3 évet betöltött gyermekek érkeznek, ha az ő felvételi igényüket maradéktalanul teljesítettük, és még van szabad férőhely, felveszünk fiatalabb gyermekeket is, 2,5 éves kortól, amennyiben a szülő dolgozik, van szabad férőhely,és a gyermek alkalmas az óvodai életmódra/szobatisztaság/.

 2.A beíratkozásra meghatározott időszak

A gyermek annak az évnek a szeptemberétől, amelyben betölti a 3.életévét, köteles óvodába járni. Ez alól egészségügyi, egyéb indokkal a jegyző adhat felmentést.

A beíratkozási  időszak április elején kezdődik, 3 napig tart, ezt közhírelés előzi meg, illetve plakátokon hirdetjük meg.

A fenntartó által jelenleg engedélyezett csoportok száma : két részben osztott csoport, 60 fő férőhellyel.Az óvoda a férőhelybővítés után 75 férőhelyes.

3.A térítési díj jogcíme és mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények

Az óvodai térítési díjat a Képviselőtestület határozata állapítja meg, amit évente felülvizsgálnak.

Kedvezményt kapnak a 3, vagy több gyermeket nevelő szülők, a kedvezmény  50%-os.

A gyermekvédelmi támogatásban részesülők, illetve azok a gyermekek, akiknek szülei nyilatkoznak arról, hogy a mindenkori , évente meghatározott egy főre eső jövedelemhatár alatt van jövedelmük, napi három alkalommal ingyenes étkezésben részesülnek.

Az igényléshez az Önkormányzat biztosít nyomtatványt, amit az óvodában kapnak meg a szülők.

4.A nyitva tartás rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett rendezvények, események

Az óvoda reggel 6-16.30-ig tart nyitva.

Jelentősebb események a tanév során :

Tanévnyitó Szülői értekezlet

Szüreti nap

Télapó, Karácsony

Március 15.

Húsvéti ünnepkör

Majális, Anyák napja, Gyermeknap

Tanévzáró ünnepély

Az óvodások részt vesznek az Önkormányzat rendezvényein:Idősek napja, Télapó, Karácsonyi ünnepély.

 5.Az óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége

Az óvoda óvodapedagógusai:

1.Tibádné Nagy Zsuzsanna   intézményvezető:

főiskolai végzettség/3 éves/művészeti szakvizsga, óvodavezetői szakvizsga, Ped.II.minősítés

2.Deákné Pászti Erzsébet óvónő:

2 éves főiskolai végzettség, közoktatásvezetői szakvizsga, Ped.II.minősítés

3.Tánczos-Tibád Gabriella óvónő, tanító végzettséggel,:

gyermektánc szakvizsga, Ped.I.minősítés

4.Borics Anita óvónő:

2 éves főiskolai végzettség, Ped.I.minősítés

6.A dajkák száma és szakképesítése:

 1.Mészáros Mária dajka, érettségi

2 Mészáros Katalin dajka, dajkaképző végzettség

3.Nemes Krisztina dajka, dajkaképző

A Konyha dolgozói:

Czifra Édua élelmezésvezető

Somogyiné Nagy Ilona

Mészáros Katalin

Katona Sándorné

A csoportok létszáma:

Kis-középső Nyuszi csoport: 30 fő, érkezés betöltött életkor alapján

Nagy-középső Maci csoport 30 fő

Az intézményi Közzétételi lista melléklete az óvoda:

-SZMSZ-e

-Házirendje

-Pedagógiai Programja

– Az esetleges nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje.

Comments are closed.