CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ BESENYSZÖGI KÖZPONTJA

TISZASÜLYI TELEPHELY

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Tiszasülyön már több éve működik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mely teljes mértékben a törvényi, rendeleti előírásoknak megfelelően  (a teljesség igénye nélkül: 1993.évi III. tv, 1997. évi XXXI. Tv., 149/1997. (IX. 10.) Korm. Rend., 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet) igyekszik feladatait, szolgáltatásait megvalósítani.

A családsegítő és gyermekjólét szakmai tevékenységét 1 fő látja el.

Feladatai:

 • Információnyújtás
 • Jelzőrendszer működtetése
 • kríziskezelés
 • ellátásokhoz való hozzájutás segítése – közvetítés szolgáltatásba (intézményen belül és intézményen kívül)
 • természetbeni, pénzbeli ellátások nyújtásához alapvető segítő szolgáltatás
 • általános tanácsadások (szociális, életvezetési, mentális, háztartásgazdálkodási)
 • családgondozás – gyermekekkel és családjukkal, egyénekkel, gyermektelen családokkal végzett szociális munka
 • közösségfejlesztés
 • folyamatos kapcsolattartás és együttműködős a járásszékhelyen működő szociális és gyermekjóléti központtal
 • gyermekek tanulmányait, tankötelezettségük teljesítését rendszeresen nyomon követni az oktatási és nevelési intézményekben
 • szolgálni a gyermek testi és lelki egészségének családban történő nevelésének elősegítését, veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermekek visszahelyezését

Családsegítő: Litkei Tamásné

Ügyfélfogadási idő

 Családsegítő Szolgálat

Hétfő:                 10.00 – 12.00

Kedd:                 14.00 – 16.00

Szerda:               10.00 – 12.00

Csütörtök:                   —

Péntek:               10.00 – 13.00

Gyermekjóléti Szolgálat

Hétfő:                 14.00 – 16.00

Kedd:                 10.00 – 12.00

Szerda:               14.00 – 16.00

Csütörtök:                   —

Péntek:               10.00 – 13.00

Comments are closed.