Szerződések nettó 5 millió Ft felett

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében

 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződés megnevezéseSzerződésÉrtéke (nettó Ft) Szerződő fél neve
Fűtő berendezések javítása, cseréjeLángmester szerződés8.893.000Lángmester Tüzeléstechnikai Kft
B típusú sportpark fejlesztésesportpark szerződés7.393.592DÉSZ-KER Zrt.
Aszfaltozás útalap kiegyenlítésTóthéstóth szerződésbruttó 16.367.860Tóth & Tóth Generál Kft
Szociális Szolgáltató központ energetikai fejlesztéseunibau szerződés jó27.273.818UNBAU-ÉPSZER Kft
Erő és munkagépek beszerzésadásvételi traktor jó10.115.000Szal-Agro Kft
Orvosi rendelő bővítéseszerződés36.312.475BME Terraton Kft
Orvosi rendelő bővítésevállalkozási szerződés módosítása 1.36.312.475BME Terraton Kft
Útfelújítás aszfaltterítésselSKM_C3082011031240013.286.457PE-DA KER Kft.
VízközműszolgáltatásTRV Zrt8.400.000TRV Zrt
Gyógyszálló és gyógyfürdő létesítése Tiszasüly-Kolopfürdőn megvalósíthatósági tanulmányEuroSpa Hungary4.400.000EuroSpa Hungary Kft
önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében nyújtott támogatásraMFP Szolgálati lakás felújítás szerződés15.433.361POMBOO Kft
NEFAG szerződés tűzifaNEFAG szerződés tűzifaEgységárak alapjánNEFAG
Óvoda tető kivitelezési szerződésÓvoda tető kivitelezési szerződés7.961.5,04Coolsun Hungary kft
TRV víz csatorna támogatásTRV víz csatorna támogatás10.971.600Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt

VW T5 kombi: adásvételi

víz csatorna támogatás

Tiszasüly Községi Önkormányzata fenntartásában lévő konyha felújítás: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-konyha

Tiszasüly Község Önkormányzat fenntartásában lévő Óvoda felújítás: vállalkozási szerződés

Önkormányzati feladatellását szolgáló fejlesztés: belterületi utak szerződés

Comments are closed.