Megújult a Római Katolikus templom Tiszasülyön

A Tiszasülyi Római Katolikus Egyházközség a 103/2012 (X.1.) VM rendelet alapján a vidéki örökség megőrzésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások felhasználásával „A tiszasülyi Római Katolikus templom felújítása” címen 23.040.263.-Ft (nettó kiadásra jutó támogatási összeg) vissza nem térítendő támogatást nyert el.
A tiszasülyi Szent László út 4.alatti Római katolikus templom a térség, illetve a megye legrégebbi történelmi emléke, mely országosan védett műemlék. A templom azon kevés műemléki templom közé tartozik, amely Magyarország török hódoltság korát megelőző időszakból, a középkorból származik. A templom hajója a XIV. században már állhatott, a karzat a XIX.-XX. században épülhetett hozzá. 1760-ban történt restaurálás, 1830 körül pedig átalakítások történtek, majd 1853-ban kibővítették az épületet. Ezt követően több felújítás történt, legutóbb 2001-ben. A templom épületén található kőfaragványok gótikus, barokk, bevésett zsinórvésetű elemeket egyaránt tartalmaztak igen leromlott állapotban, melyek egyértelműen indokolták a sürgős és szakszerű restaurátori beavatkozást, a külső falkutatást, a felújítási munkák elvégzését.

A tiszasülyi Római Katolikus Egyházközség 2012. november 29. napján támogatási kérelmet nyújtott be, melynek eredményeként a 2013. június 15-én kelt támogatási határozat értelmében az egyházközség a nettó 23.040.263.-Ft összköltséggel járó beruházás megvalósításához 100 %-ban nyert támogatást, amely a vissza nem igényelhető támogatás összegére is kiterjed.

A kivitelezői szerződés a templomfelújítás építészeti munkáinak elvégzésére a szolnoki székhelyű R+K Kft-vel került megkötésre 2013.szeptember 23-án. A templomfelújítás restaurátori munkáinak elvégzésére az ARIUN-ART Bt. kapott megbízást, melynek képviselőjeként Egri Hunor okleveles kőszobrász- restaurátorvégezte el a munkákat. A beruházás keretében a templom épület külső homlokzatának felújítását, vakolását, festését végezték el. A restaurálási munkák részeként pedig a kőfaragványok tisztításán, konzerválásán, az elmozdult kőelemek stabilizálásán, a támpillérek helyreállításán túl az eredeti állapotnak megfelelő ablak és főpárkány rekonstrukció is megvalósult.

Az országos védelem alatt álló műemlék templom restaurálásával és felújításával az épület fenntartási költségei csökkennek az évről-évre felmerülő karbantartási költségek elmaradásának köszönhetően. A település egy megújult turisztikai desztinációval gazdagodott, amely közvetve hozzájárulhat a vendégéjszakák számának emelkedéséhez, növelheti a településre érkező turisták számát.

A község minden lakója számára pozitív üzenetet közvetít a templom felújítása, amelynek közvetlen közösségformáló hatásai vannak, javítja a lakosok közötti összefogást. A katolikus hitközösség számára megújulást jelent a hitélet gyakorlásának feltételit biztosító fejlesztés. A helyi identitás-érzés erősödik, a településre látogatók, turisták, rokonok is tapasztalhatják a település fejlődését.

A beruházás műszaki átadása 2014. nyarán megtörtént. A projektzáró ünnepségre 2014. november 9-én 15 órai kezdettel került sor a megújult templom épületében.

ujmagyarleader

daranyi_A1

Comments are closed.